Logo

47-300 Krapkowice, ul. Opolska 103A
tel. 77 4662065, 77 4662577, 77 4079655

 
Logo

Renowacje zabytków


Renowacja zabytków to cierpliwa praca doświadczonych fachowców pod nadzorem konserwatora zabytków.


Firma Budopap ma duże doświadczenie w pracach budowlanych na obiektach zabytkowych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków lub Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, a także zlokalizowanych w strefach podległych kontroli Urzędu Ochrony Zabytków. Posiadamy kierowników robót z uprawnieniami do kierowania robotami na obiektach zabytkowych. Prace tego typu wykonywane są pod nadzorem konserwatora zabytków i poddawane są bardzo szczegółowej kontroli, dlatego muszą być przeprowadzone z największą dbałością o każdy szczegół. Wykonaliśmy z powodzeniem wiele robót obejmujących między innymi:
  • generalne remonty obiektu
  • renowacje elewacji i wnętrz
  • termomodernizacje
  • wymiany i wzmocnienia konstrukcji
  • przebudowy i adaptacje 

Przykładowe nasze realizacje: